Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra
|
Teisinė ir administracinė informacija

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-440 "Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros likvidavimo" valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra nuo 2019 m. sausio 1 d. yra likviduojama. Agentūros likvidatoriumi paskirtas Vilius Martišius. 

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys VĮ Lietuvos naftos produktų agentūros veiklą:

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Poįstatyminiai teisės aktai

ES teisės aktai

Tarptautiniai susitarimai